Điều khoản sử dụng

Chào mừng bạn đến với "Viet-Link" (sau đây gọi là trang web này). Để cho phép bạn yên tâm sử dụng các dịch vụ và thông tin của trang web này, chúng tôi xin giải thích cho bạn về chính sách bảo vệ quyền riêng tư của trang web này để bảo vệ Quyền của bạn, vui lòng đọc kỹ phần sau:
 

Phạm vi áp dụng của chính sách bảo vệ quyền riêng tư

Nội dung của chính sách bảo vệ quyền riêng tư, bao gồm cách trang web này xử lý dữ liệu nhận dạng cá nhân được thu thập khi bạn sử dụng các dịch vụ của trang web. Chính sách bảo vệ quyền riêng tư không áp dụng cho các trang web liên kết có liên quan khác ngoài trang web này, cũng như không áp dụng cho các nhân sự không được ủy thác hoặc tham gia quản lý trang web này.

Cách thu thập và sử dụng dữ liệu

Nhằm cung cấp cho bạn các dịch vụ tương tác tốt nhất trên trang web này: Khi người dùng đăng ký, tham gia vào các hoạt động khác nhau như diễn đàn trực tuyến hoặc công khai, bạn có thể được yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân có phạm vi như sau:
Trang web này sẽ lưu giữ thông tin bạn cung cấp khi bạn sử dụng hộp thư dịch vụ, liên hệ với chúng tôi và các chức năng tương tác khác: như tên, giới tính, tuổi, ngày sinh, điện thoại, địa chỉ gửi thư, địa chỉ cư trú, địa chỉ email, v.v.
Trừ khi được sự đồng ý của bạn hoặc các quy định đặc biệt khác của pháp luật và quy định, trang web này sẽ không bao giờ tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn cho bên thứ ba hoặc sử dụng nó cho các mục đích khác ngoài mục đích thu thập.
Tuy nhiên, trang web này sẽ cung cấp thông tin cá nhân phù hợp với yêu cầu của cơ quan pháp luật hoặc vì mục đích an toàn công cộng. Trong trường hợp này, trang web này không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về bất kỳ sự tiết lộ nào.

Các liên kết liên quan trên trang web

Các trang của trang web này cung cấp các liên kết Internet đến các trang web khác, và bạn cũng có thể nhấp để vào các trang web khác thông qua các liên kết được cung cấp trên trang web này. Tuy nhiên, chính sách bảo vệ quyền riêng tư của trang web này không áp dụng cho trang web được liên kết và bạn phải tham khảo chính sách bảo vệ quyền riêng tư trong trang web được liên kết.

Sử dụng cookie

Để cung cấp cho bạn dịch vụ tốt nhất, trang web này có thể đặt và truy cập cookie của chúng tôi trên máy tính của bạn. Nếu bạn không muốn chấp nhận việc ghi cookie, bạn có thể đặt mức độ riêng tư trong mục chức năng của trình duyệt mà bạn sử dụng. cao, việc ghi cookie có thể bị từ chối, nhưng một số chức năng của trang web có thể không được thực thi bình thường.

Sửa đổi chính sách bảo vệ quyền riêng tư

Chính sách bảo vệ quyền riêng tư của trang web này sẽ được sửa đổi bất kỳ lúc nào để đáp ứng nhu cầu, và các điều khoản sửa đổi sẽ được công bố trên trang web.