Dây nguồn điện

 • Read More
  power cord 1.png

  Dây nguồn điện

  Dây nguồn là một trong những sản phẩm ưu việt của Viet-link, được chứng nhận an toàn đa quốc gia đáp ứng các yêu cầu của khách hàng về thông số kỹ thuật của sản phẩm.
  Chẳng hạn như các tiêu chuẩn : UL, CUL, CSA, CEBEC, KEMA-KEUR, DEMKO, SEMKO, NEMKO, FIMKO, IEMMEQU, OVE, VDE + ENEC, S + SWISS, SAA
 • Read More
  _3_IEC 60320 C13 - NEMA5-15P_019-00_.png

  IEC 60320 C13 - NEMA5-15P

  18/3 UL SVT 60 ° C DÂY NGUỒN  NEMA 5-15P NỐI IEC-60320-C13
  Thường được sử dụng cho màn hình, máy tính, máy in, máy quét, TV, hệ thống âm thanh và nhiều thiết bị và đồ dùng khác có đầu vào IEC-60320-C13.
 • Read More
  _3_IEC 60320 C13 - NEMA5-15P_019-00_.png

  IEC 60320 C13 - NEMA5-15P

  18/3 UL SVT 60 ° C DÂY NGUỒN  NEMA 5-15P NỐI IEC-60320-C13
  Thường được sử dụng cho màn hình, máy tính, máy in, máy quét, TV, hệ thống âm thanh và nhiều thiết bị và đồ dùng khác có đầu vào IEC-60320-C13.
 • Read More
  _2_IEC60320 C13 - IEC60320 C13_070-00_.jpg

  IEC60320 C13 - IEC60320 C13

  UL SVT #18 3C OD6.3 (EPSVT011803C-008)
 • Read More
  _4_IEC60320 C13 - NEMA5-15P_029-00_.png

  IEC60320 C13 - NEMA5-15P

  18/3 UL SVT 60 ° C DÂY NGUỒN NEMA 5-15P NỐI ĐẾN IEC-60320-C13
  Thường được sử dụng cho màn hình, máy tính, máy in, máy quét, TV, hệ thống âm thanh và nhiều thiết bị và đồ dùng khác có đầu vào IEC-60320-C13.
 • Read More
  _4_IEC60320 C13 - NEMA5-15P_029-00_.png

  IEC60320 C13 - NEMA5-15P

  18/3 UL SVT 60 ° C DÂY NGUỒN NEMA 5-15P NỐI ĐẾN IEC-60320-C13
  Thường được sử dụng cho màn hình, máy tính, máy in, máy quét, TV, hệ thống âm thanh và nhiều thiết bị và đồ dùng khác có đầu vào IEC-60320-C13.
 • Read More
  _6_IEC60320 C13 - NEMA5-15P_096-00_.png

  IEC60320 C13 - NEMA5-15P

  UL SVT #18 3C OD6.3 (EPSVT011803C-008)
 • Read More
  _6_IEC60320 C13 - NEMA5-15P_096-00_.png

  IEC60320 C13 - NEMA5-15P

  UL SVT #18 3C OD6.3 (EPSVT011803C-008)
 • Read More
  _7_IEC60320 C13 - IEC60320 C14_052-16_.png

  IEC60320 C13 - IEC60320 C14

  18/3 UL SVT 105 ° C DÂY NGUỒN IEC-60320-C14 NỐI ĐẾN IEC-60320-C13
  Mở rộng chiều dài của dây nguồn hiện có để linh hoạt hơn.
  Kết nối thiết bị máy tính với PDU hoặc UPS trong trung tâm dữ liệu.
 • Read More
  _7_IEC60320 C13 - IEC60320 C14_052-16_.png

  IEC60320 C13 - IEC60320 C14

  18/3 UL SVT 105 ° C DÂY NGUỒN IEC-60320-C14 NỐI ĐẾN IEC-60320-C13
  Mở rộng chiều dài của dây nguồn hiện có để linh hoạt hơn.
  Kết nối thiết bị máy tính với PDU hoặc UPS trong trung tâm dữ liệu.
 • Read More
  _11_IEC60320 C13 - IEC60320 C14_055-05_.png

  IEC60320 C13 - IEC60320 C14

  18/3 UL SVT 105 ° C MÀU ĐEN IEC-60320-C14 ĐẾN IEC-60320-C13
  Mở rộng chiều dài của dây nguồn hiện có để linh hoạt hơn.
  Kết nối thiết bị máy tính với PDU hoặc UPS trong trung tâm dữ liệu.
 • Read More
  _11_IEC60320 C13 - IEC60320 C14_055-05_.png

  IEC60320 C13 - IEC60320 C14

  18/3 UL SVT 105 ° C MÀU ĐEN IEC-60320-C14 ĐẾN IEC-60320-C13
  Mở rộng chiều dài của dây nguồn hiện có để linh hoạt hơn.
  Kết nối thiết bị máy tính với PDU hoặc UPS trong trung tâm dữ liệu.