DP

 • Read More
  DP.jpg

  DP

  CÁP HIỂN THỊ 28AWG ĐẦU ĐỰC NỐI ĐẦU ĐỰC
  Tuân thủ đặc điểm kỹ thuật DP1.2.
  Kết nối máy tính được trang bị DisplayPort (DP, DP ++, DisplayPort ++) với màn hình HD hoặc máy chiếu có đầu nối DisplayPort.
 • Read More
  MINI DP.jpg

  MINI DP

  CỔNG HIỂN THỊ MINI 32AWG ĐẦU ĐỰC VỚI ĐẦU ĐỰC
  Tuân thủ đặc điểm kỹ thuật DP1.2.
  Kết nối MacBook Pro, MacBook Air, iMac hoặc máy tính được trang bị Mini DisplayPort / Thunderbolt 2 khác của bạn với màn hình HD có đầu nối Mini DisplayPort.