dây điện thoại

 • Read More
  _12_6P6C - 6P6C_8026_.jpg

  6P6C - 6P6C Dây điện thoại

  RJ-12 6P6C CÁP ĐIỆN THOẠI
  Kết nối cáp mô-đun ngược 6P6C kết nối với điện thoại của bạn vào ổ cắm trên tường trong nhà hoặc văn phòng của bạn.Hệ thống dây điện ngược thường được sử dụng cho các ứng dụng thoại.
 • Read More
  _11_6P4C - 6P4C_8023_.jpg

  6P4C - 6P4C

  RJ-11 6P4C CÁP ĐIỆN THOẠI
  Kết nối thẳng 6P4C này qua cáp mô-đun với modem hoặc máy fax của bạn với ổ cắm trên tường trong nhà hoặc văn phòng của bạn.Đi thẳng qua hệ thống dây điện thường được sử dụng cho các ứng dụng dữ liệu.
 • Read More
  _13_8P8C - 8P8C_8027_.jpg

  8P8C - 8P8C

  RJ-45 8P8C CÁP ĐIỆN THOẠI
  Kết nối thẳng 8P8C này qua cáp mô-đun với modem hoặc máy fax của bạn với ổ cắm trên tường trong nhà hoặc văn phòng của bạn.
  Đi thẳng qua hệ thống dây điện thường được sử dụng cho các ứng dụng dữ liệu.