LC- LC

 • Read More
  _LC-LC_SM G652D 9_125.png

  (LC-LC)SM G652D 9_125

  CÁP QUANG ĐƠN MODE LC Nối LC ( 1 đầu )
  Cáp quang đơn mode ( 1 đầu ) 9/125 chất lượng cao của chúng tôi với đầu nối LC / LC là sản phẩm hoàn hảo cho kết nối mạng nhanh, mạng tần số cao và các ứng dụng dữ liệu khác.
  Cáp quang đơn mode là một giải pháp lý tưởng cho mạng tầm xa.
 • Read More
  _1__LC-LC_SM G652D 9_125_8L14_.jpg

  (LC-LC)SM G652D 9_125

  CÁP QUANG ĐƠN MODE LC Nối LC ( 2 đầu )
  Cáp quang đơn mode ( 2 đầu ) 9/125 chất lượng cao của chúng tôi với đầu nối LC / LC là sản phẩm hoàn hảo cho kết nối mạng nhanh, mạng tần số cao và các ứng dụng dữ liệu khác.
  Cáp quang đơn mode là một giải pháp lý tưởng cho mạng tầm xa.
 • Read More
  _8__LC-LC_MM 62.5_125_8L08_.jpg

  (LC-LC)MM 62.5_125

  CÁP QUANG OM1 LC ĐẾN LC( loại 2 đầu )
  Cáp quang 2 đầu OM1 65.2 / 125 chất lượng cao của chúng tôi với đầu nối LC / LC hoàn hảo cho kết nối internet nhanh, kênh cáp quang, trung tâm dữ liệu, ATM và các ứng dụng dữ liệu khác.
  Cáp quang định mức OFNR giải pháp lý tưởng để sử dụng cho các trục thẳng đứng chạy giữa các tầng trong tòa nhà.
 • Read More
  _15__SC-ST_MM OM4 50_125_8L21_.jpg

  (LC-LC)MM OM4 50_125

  CÁP QUANG 2 ĐẦU OM4 LC NỐI LC 10GB
  Cáp quang đa sợi OM4 chất lượng cao của chúng tôi với đầu nối LC / LC là sản phẩm hoàn hảo cho các ứng dụng thông lượng cao.
  Cáp quang OM4 có băng thông và tốc độ truyền cao hơn cáp OM3.
 • Read More
  _14__LC-LC_MM OM2 50_125_8L19_.jpg

  (LC-LC)MM OM2 50_125

  CÁP QUANG LOẠI 2 ĐẦU OM2 LC NỐI LC
  Cáp quang loại 2 đầu OM2 50/125 chất lượng cao của chúng tôi với đầu nối LC / LC hoàn hảo cho kết nối mạng  nhanh, kênh cáp quang, mạng tần số cao, trung tâm dữ liệu, ATM và các ứng dụng dữ liệu khác.
  Cáp quang định mức OFNR (riser) lý tưởng để sử dụng cho các trục thẳng đứng chạy giữa các tầng trong tòa nhà.
 • Read More
  _19__LC-LC_MM 10G 50_125_8L09_.jpg

  (LC-LC)MM 10G 50_125

  CÁP QUANG LOẠI 2 ĐẦU OM3 LC NỐI LC 10GB 
  Cáp quang loại 2 đầu OM3 chất lượng cao của chúng tôi với đầu nối LC / LC là sản phẩm hoàn hảo cho các ứng dụng thông lượng cao.
  Hỗ trợ 10Gb lên đến 300 mét, 40Gb và 100Gb lên đến 100 mét.
 • Read More
  _23__LC-LC_MM OM4 50_125_8L00_.jpg

  (LC-LC)MM OM4 50_125

  CÁP QUANG LOẠI 2 ĐẦU OM4 LC NỐI LC 10GB 
  Cáp quang OM4 chất lượng cao của chúng tôi với đầu nối LC / LC là sản phẩm hoàn hảo cho các ứng dụng thông lượng cao.
  Cáp quang OM4 có băng thông và tốc độ truyền cao hơn cáp OM3.