CN

CN36M-CN36M

CN36M-CN36M

Quy cách dây  #22 3C+qua bột OD4.8 (EM012203C-1532)
Giới thiệu chi tiết
Mã dây 2021
Độ dài 1FT - 32.8FT
Mã đầu cắm  A1DD05-0108U09
Quy cách dây  #22 3C+qua bột OD4.8 (EM012203C-1532)
Màu sắc be、xám
Chú thích độ dài đề xuất : 16.4FT、32.8FT