IEC60320 C15

 • Read More
  _32_NEMA5-15P - IEC60320 C15_217-00_.png

  NEMA5-15P - IEC60320 C15

  14/3 UL SJT 105 ° C DÂY ĐIỆN NEMA 5-15P ĐẾN IEC-60320-C15
  Thường được sử dụng trong trung tâm dữ liệu hoặc các thiết bị nhà bếp như ấm điện.
  Đầu nối IEC320 C15 có thể phù hợp với cả đầu vào C16 và C14.
  Dây nguồn 14 AWG hạng nặng này được đúc hoàn toàn để đảm bảo độ bền.
 • Read More
  _42_IEC60320 C14 - IEC60320 C15_218-00_.png

  IEC60320 C14 - IEC60320 C15

  14/3 UL SJT 105 ° C DÂY NGUỒN ĐIỆN IEC-60320-C15 ĐẾN IEC-60320-C14
  Kết nối phần cứng mạng hoặc thiết bị nhiệt độ cao khác với PDU hoặc UPS có đầu vào loại C14 trong trung tâm dữ liệu.
 • Read More
  _60_IEC60320 C20 - IEC60320 C15_239-00_.jpg

  IEC60320 C20 - IEC60320 C15

  14/3 UL SJT 105 ° C DÂY NGUỒN ĐIỆN IEC-60320-C15 NỐI ĐẾN IEC-60320-C20
  Kết nối phần cứng mạng hoặc thiết bị nhiệt độ cao khác với PDU hoặc UPS có đầu vào loại C20 trong trung tâm dữ liệu.Đầu nối IEC320 C15 có thể phù hợp với cả đầu vào C16 và C14.