loại khác

 • Read More
  _5_HDMI19M - DVI19M_9822-26_.jpg

  HDMI19M - DVI19M

  HDMI® đầu đực kết nối với cáp  DVI-D đầu đực 
  Cáp HDMI nối DVI hai chiều này cho phép bạn truyền các nguồn DVI đến TV hoặc màn hình với đầu vào HDMI; hoặc từ các nguồn HDMI sang màn hình hỗ trợ DVI.
 • Read More
  _7_HDMI19F - DVI 25F_9N70_.jpg

  HDMI19M - DVI 25F

  Dây tín hiệu HDMI đực nối sang DVI-D  liên kết cái
  Tín hiệu HDMI sang DVI hai chiều này cho phép bạn truyền nguồn tín hiệu DVI đến TV hoặc màn hình với đầu vào HDMI. Hoặc từ nguồn HDMI sang màn hình hỗ trợ DVI.