IEC60320 C20

 • Read More
  _29_IEC60320 C13 - IEC60320 C20_223-00_.png

  IEC60320 C13 - IEC60320 C20

  14/3 UL SJT 105 ° C DÂY NGUỒN ĐIỆN IEC-60320-C20 NỐI ĐẾN IEC-60320-C13
  Kết nối ổ cắm C13 với máy tính, máy chủ hoặc các thiết bị khác và cắm đầu nối C20 với PDU hoặc UPS trong trung tâm dữ liệu.
  Mở rộng chiều dài của dây nguồn hiện có để linh hoạt hơn.
 • Read More
  _60_IEC60320 C20 - IEC60320 C15_239-00_.jpg

  IEC60320 C20 - IEC60320 C15

  14/3 UL SJT 105 ° C DÂY NGUỒN ĐIỆN IEC-60320-C15 NỐI ĐẾN IEC-60320-C20
  Kết nối phần cứng mạng hoặc thiết bị nhiệt độ cao khác với PDU hoặc UPS có đầu vào loại C20 trong trung tâm dữ liệu.Đầu nối IEC320 C15 có thể phù hợp với cả đầu vào C16 và C14.
 • Read More
  _62_IEC60320 C21 - IEC60320 C20_258-00_.png

  IEC60320 C21 - IEC60320 C20

  12/3 UL SJT 105 ° C DÂY NGUỒN ĐIỆN ĐẦU IEC-60320-C20 NỐI ĐẾN IEC-60320-C21
  Kết nối ổ cắm C21 với máy tính, máy chủ hoặc các thiết bị khác và cắm đầu nối C20 vào PDU hoặc UPS trong trung tâm dữ liệu.Mở rộng chiều dài của dây nguồn hiện có để linh hoạt hơn.
 • Read More
  _61_IEC60320 C19 - IEC60320 C20_212-00_.png

  IEC60320 C19 - IEC60320 C20

  12/3 UL SJT 105 ° C DÂY NGUỒN ĐIỆN ĐẦU IEC-60320-C20 NỐI ĐẾN IEC-60320-C19
  Kết nối ổ cắm C19 với máy tính, máy chủ hoặc các thiết bị khác và cắm đầu nối C20 vào PDU hoặc UPS trong trung tâm dữ liệu.Mở rộng chiều dài của dây nguồn hiện có để linh hoạt hơn.