DIN49441

 • Read More
  _15_IEC60320 C13 - DIN49441_077-00_.png

  IEC60320 C13 - DIN49441

  H05VV-F 3G 1.0mm2 GTSA-3 OD:7.1 (EPH5V011003C-052)
 • Read More
  _17__IEC60320 C13 - DIN49441_092-00_.png

  IEC60320 C13 - DIN49441

  Quy cách dây H05VV-F 2C 0.75mm2 GTSA-3 OD6.5 (EPH5V0107502C-037)
 • Read More
  _16_IEC60320 C13 - DIN49441_074-00_.png

  IEC60320 C13 - DIN49441

  Quy cách dây dẫn H05VV-F 3G 0.75mm2 GTSA-3 OD6.8 ( EPH5V0107503C-004)
 • Read More
  _19_IEC60320 C13 - DIN49441_090-00_.png

  IEC60320 C13 - DIN49441

  quy cách dây H05VV-F 3G 0.75mm2 GTSA-3 OD6.8 ( EPH5V0107503C-004)
 • Read More
  _18_IEC60320 C13 - DIN49441_146-00_.jpg

  IEC60320 C13 - DIN49441

  H05VV-F 3G 0.75mm2 GTSA-3 OD6.8 ( EPH5V0107503C-004)
 • Read More
  _44_DIN49441 - IEC60320 C5_098-00_.png

  DIN49441 - IEC60320 C5

  DÂY NGUỒN ĐIỆN CEE 7/7 SCHUKO ĐẾN IEC-60320-C5
  Kết nối máy tính xách tay hoặc máy tính xách tay của bạn với đầu vào IEC-60320-C6.
  Đầu nối IEC320 C5 còn được gọi là đầu cắm "Chuột Mickey".
 • Read More
  _46_DIN49441 - IEC60320 C7 _145-00_.jpg

  DIN49441 - IEC60320 C7

  Quy cách dây H03VVH2-F 2C 0.75mm2 OD3.5*5.7 ( EPH3V0107502C-001)
 • Read More
  _47_DIN49441 - IEC60320 C7_012-00_.jpg

  DIN49441 - IEC60320 C7

  Quy cách dây  H03VVH2-F 2C 0.75mm2 OD3.5*5.7 (EPH3V0107502C-001 )
 • Read More
  _45_DIN49441 - IEC60320 C5_099-00_.png

  DIN49441 - IEC60320 C5

  DÂY NGUỒN ĐIỆN ĐẦU NỐI CEE 7/7 NỐI ĐẾN IEC-60320-C5
  Kết nối máy tính xách tay hoặc máy tính xách tay của bạn với đầu vào IEC-60320-C6.
  Đầu nối IEC320 C5 còn được gọi là đầu cắm "Chuột Mickey".