NEMA 1-15P

 • Read More
  _52_NEMA1-15P  - IEC60320 C7_000-00_.png

  NEMA1-15P  - IEC60320 C7

  18/2 UL SPT-2 105 ° C DÂY NGUỒN ĐẦU  NEMA 1-15P NỐI IEC-60320-C7
  Dây nguồn phân cực này được thiết kế cho máy tính xách tay, VCR, đầu DVD và các thiết bị khác sử dụng dây phân cực 2 khe.
 • Read More
  _53_NEMA1-15P  - IEC60320 C7_005-00_.jpg

  NEMA1-15P  - IEC60320 C7

  18/2 UL SPT-2 105 ° C DÂY NGUỒN ĐIỆN NEMA 1-15P NỐI ĐẾN IEC-60320-C7
  Dây nguồn phân cực này được thiết kế cho máy tính xách tay, VCR, đầu DVD và các thiết bị khác sử dụng dây phân cực 2 khe.Dây nguồn 18 AWG hạng nặng này được đúc hoàn toàn để đảm bảo độ bền.
 • Read More
  _54_NEMA1-15P - IEC60320 C7_225-00_.png

  NEMA1-15P - IEC60320 C7

  18/2 UL SPT-2 105 ° C DÂY NGUỒN ĐIỆN NEMA 1-15P NỐI ĐẾN IEC-60320-C7
  Dây nguồn phân cực này được thiết kế cho máy tính xách tay, VCR, đầu DVD và các thiết bị khác sử dụng dây phân cực 2 khe.Dây nguồn 18 AWG hạng nặng này được đúc hoàn toàn để đảm bảo độ bền.