Dây cáp quang

 • Read More
  光纖.png

  Dây cáp quang

  Dây cáp quang. Công dụng của cáp quang là sự kết nối quang giữa các liên kết mạng quang, tức là kết nối quang giữa các hộp phối quang ODF, phối quang ODF và bộ chuyển đổi quang hay còn gọi là bộ phát quang. Sản phẩm của chúng tôi nhanh chóng được bán ở nhiều quốc gia và khu vực khác nhau và đã nhận được sự chấp thuận và công nhận từ khách hàng của chúng tôi.
 • Read More
  _LC-SC_SM G652D 9_125.png

  (LC-SC)SM G652D 9/125

  LC nối SC CÁP QUANG ĐƠN MODE ( 1 đầu )
  Cáp quang đơn  9/125 chất lượng cao của chúng tôi với đầu nối LC / SC là sản phẩm hoàn hảo cho kết nối mạng nhanh, mạng mật độ cao và các ứng dụng dữ liệu khác.
  Cáp quang đơn  là một giải pháp lý tưởng cho mạng tầm xa.
 • Read More
  LC-ST 1 ĐẦU.jpg

  (LC-ST)SM G652D 9_125

  CÁP QUANG ĐƠN MODE LC NỐI  ST ( 1 đầu )
  Cáp quang đơn 9/125 chất lượng cao của chúng tôi với đầu nối LC / ST là sản phẩm hoàn hảo cho kết nối mạng nhanh, mạng tần số cao và các ứng dụng dữ liệu khác.
  Cáp quang đơn là một giải pháp lý tưởng cho mạng tầm xa.
 • Read More
  _LC-LC_SM G652D 9_125.png

  (LC-LC)SM G652D 9_125

  CÁP QUANG ĐƠN MODE LC Nối LC ( 1 đầu )
  Cáp quang đơn mode ( 1 đầu ) 9/125 chất lượng cao của chúng tôi với đầu nối LC / LC là sản phẩm hoàn hảo cho kết nối mạng nhanh, mạng tần số cao và các ứng dụng dữ liệu khác.
  Cáp quang đơn mode là một giải pháp lý tưởng cho mạng tầm xa.
 • Read More
  _SC-ST_SM G652D 9_125.png

  (SC-ST)SM G652D 9_125

  Cáp quang đơn mode 9/125 SC nối ST ( 1 đầu )
  Cáp quang đơn mode 9/125 của chúng tôi với đầu nối SC / ST hoàn hảo cho các ứng dụng mạng nhanh, mạng với mật độ cao và các ứng dụng dữ liệu khác.
  Cáp quang đơn mode sẽ là một giải pháp lý tưởng cho mạng tầm xa.
 • Read More
  _ST-ST_SM G652D 9_125.jpg

  (ST-ST)SM G652D 9_125

  CÁP QUANG SỢI ĐƠN ĐẦU ST NỐI ST
  Cáp quang đơn 9/125 chất lượng cao của chúng tôi với đầu nối ST / ST là sản phẩm hoàn hảo cho hết nối mạng nhanh, mạng tần số cao và các ứng dụng dữ liệu khác.
  Cáp quang đơn là một giải pháp lý tưởng cho mạng tầm xa.
 • Read More
  _SC-SC_SM G652D 9_125.png

  (SC-SC)SM G652D 9/125

  CÁP QUANG SC nối  SC ( 1 đầu )
  Cáp quang đơn 1 đầu 9/125 chất lượng cao của chúng tôi với đầu nối SC / SC là sản phẩm hoàn hảo cho kết nối mạng nhanh, mạng tần số cao và các ứng dụng dữ liệu khác.
  Cáp quang đơn 1 đầu là một giải pháp lý tưởng cho mạng tầm xa.
 • Read More
  _7__ST-ST_SM G652D 9_125_8L17_.jpg

  (ST-ST)SM G652D 9_125

  CÁP QUANG ĐƠN ST NỐI ST ( 2 đầu )
  Cáp quang đơn 9/125 chất lượng cao của chúng tôi với đầu nối ST / ST là sản phẩm hoàn hảo cho hết nối mạng nhanh, mạng tần số cao và các ứng dụng dữ liệu khác.
  Cáp quang đơn là một giải pháp lý tưởng cho mạng tầm xa.
  Cáp quang định mức OFNR (riser) lý tưởng để sử dụng cho các trục thẳng đứng chạy giữa các tầng trong tòa nhà.
 • Read More
  _6__SC-ST_SM G652D 9_125_8L16_.jpg

  (SC-ST)SM G652D 9_125

  Cáp quang đơn mode 9/125 SC nối  ST ( 2 đầu )
  Cáp quang đơn mode 9/125 của chúng tôi với đầu nối SC / ST hoàn hảo cho các ứng dụng mạng nhanh, mạng với mật độ cao và các ứng dụng dữ liệu khác.
  Cáp quang đơn mode sẽ là một giải pháp lý tưởng cho mạng tầm xa.
 • Read More
  _5__SC-SC_SM G652D 9_125_8L15_.jpg

  (SC-SC)SM G652D 9_125

  CÁP QUANG ĐƠN MODE SC nối  SC ( 2 ĐẦU )
  Cáp quang đơn mode 1 đầu 9/125 chất lượng cao của chúng tôi với đầu nối SC / SC là sản phẩm hoàn hảo cho kết nối mạng nhanh, mạng tần số cao và các ứng dụng dữ liệu khác.
  Cáp quang đơn mode là một giải pháp lý tưởng cho mạng tầm xa.
  Cáp quang định mức OFNR  là giải pháp lý tưởng để sử dụng cho các trục thẳng đứng chạy giữa các tầng trong tòa nhà.
 • Read More
  _4__LC-ST_SM G652D 9_125_8L03_.jpg

  (LC-ST)SM G652D 9_125

  CÁP QUANG  ĐƠN MODE LC NỐI  ST  ( 2 đầu ) 
  Cáp quang đơn mode 2 đầu 9/125 chất lượng cao của chúng tôi với đầu nối LC / ST là sản phẩm hoàn hảo cho kết nối mạng nhanh, mạng tần số cao và các ứng dụng dữ liệu khác.
  Cáp quang đơn là một giải pháp lý tưởng cho mạng tầm xa.
  Cáp quang định mức OFNR (riser) lý tưởng để sử dụng cho các trục thẳng đứng chạy giữa các tầng trong tòa nhà.
 • Read More
  _3__LC-SC_SM G652D 9_125_8L02_.jpg

  (LC-SC)SM G652D 9_125

  CÁP QUANG  ĐƠN MODE LC nối SC ( 2 đầu )
  Cáp quang đơn mode 1 đầu 9/125 chất lượng cao của chúng tôi với đầu nối LC / SC là sản phẩm hoàn hảo cho kết nối mạng nhanh, mạng mật độ cao và các ứng dụng dữ liệu khác.
  Cáp quang đơn mode là một giải pháp lý tưởng cho mạng tầm xa.