IEC60320 C19

 • Read More
  _33_NEMA5-15P - IEC60320 C19_210-03_.png

  NEMA5-15P - IEC60320 C19

  14/3 UL SJT 105 ° C MÀU ĐEN NEMA 5-15P ĐẾN IEC-60320-C19
  Dây nguồn NEMA 5-15P đến C19 hạng nặng này được thiết kế cho các ứng dụng máy chủ yêu cầu loại cáp cao hơn.
 • Read More
  _40_IEC60320 C14 - IEC60320 C19 _222-00_.png

  IEC60320 C14 - IEC60320 C19

  14/3 UL SJT 105 ° C DÂY NGUỒN ĐIỆN IEC-60320-C14 NỐI IEC-60320-C19
  Kết nối ổ cắm C19 với máy tính, máy chủ hoặc các thiết bị khác và cắm đầu nối C14 vào PDU hoặc UPS trong trung tâm dữ liệu.
  Mở rộng chiều dài của dây nguồn hiện có để linh hoạt hơn.
 • Read More
  _63_IEC60320 C19 - NEMAL5-20P_253-00_.png

  IEC60320 C19 - NEMAL5-20P

  12/3 UL SJT 105 ° C DÂY NGUỒN ĐẦU NEMA L5-20P NỐI ĐẾN IEC-60320-C19
  Dây nguồn điện áp cao NEMA L5-20P đến C19 được thiết kế để kết nối thiết bị mạng với ổ cắm trên tường L5-20R trong trung tâm dữ liệu hoặc tủ đấu dây mạng.
  Đầu nối khóa NEMA L5-20P cho phép cắm chắc chắn vào ổ cắm điện cho các thiết bị quan trọng.
 • Read More
  _61_IEC60320 C19 - IEC60320 C20_212-00_.png

  IEC60320 C19 - IEC60320 C20

  12/3 UL SJT 105 ° C DÂY NGUỒN ĐIỆN ĐẦU IEC-60320-C20 NỐI ĐẾN IEC-60320-C19
  Kết nối ổ cắm C19 với máy tính, máy chủ hoặc các thiết bị khác và cắm đầu nối C20 vào PDU hoặc UPS trong trung tâm dữ liệu.Mở rộng chiều dài của dây nguồn hiện có để linh hoạt hơn.