MOL

MOL60 - MOL60

MOL60 - MOL60

Quy cách dây UL2464 #28 25C+AE OD7.0 (EMAL2825C-129)
Giới thiệu chi tiết
Mã dây 3641
Độ dài  4.92FT
Mã đầu cắm A8K0159-0000
Quy cách dây UL2464 #28 25C+AE OD7.0 (EMAL2825C-129)
Màu sắc đen, đen
Tiêu chuẩn an toàn UL
Chú thích Độ dài đề xuất : 4.92FT