IEC60320 C7

 • Read More
  _46_DIN49441 - IEC60320 C7 _145-00_.jpg

  DIN49441 - IEC60320 C7

  Quy cách dây H03VVH2-F 2C 0.75mm2 OD3.5*5.7 ( EPH3V0107502C-001)
 • Read More
  _47_DIN49441 - IEC60320 C7_012-00_.jpg

  DIN49441 - IEC60320 C7

  Quy cách dây  H03VVH2-F 2C 0.75mm2 OD3.5*5.7 (EPH3V0107502C-001 )
 • Read More
  _52_NEMA1-15P  - IEC60320 C7_000-00_.png

  NEMA1-15P  - IEC60320 C7

  18/2 UL SPT-2 105 ° C DÂY NGUỒN ĐẦU  NEMA 1-15P NỐI IEC-60320-C7
  Dây nguồn phân cực này được thiết kế cho máy tính xách tay, VCR, đầu DVD và các thiết bị khác sử dụng dây phân cực 2 khe.
  Dây nguồn 18 AWG hạng nặng này được đúc hoàn toàn để đảm bảo độ bền.
 • Read More
  _53_NEMA1-15P  - IEC60320 C7_005-00_.jpg

  NEMA1-15P  - IEC60320 C7

  18/2 UL SPT-2 105 ° C DÂY NGUỒN ĐIỆN NEMA 1-15P NỐI ĐẾN IEC-60320-C7
  Dây nguồn phân cực này được thiết kế cho máy tính xách tay, VCR, đầu DVD và các thiết bị khác sử dụng dây phân cực 2 khe.Dây nguồn 18 AWG hạng nặng này được đúc hoàn toàn để đảm bảo độ bền.
 • Read More
  _59_IEC60320 C7 - IEC60320 C7_227-00_.jpg

  IEC60320 C7 - IEC60320 C7

  Quy cách dây ULSPT-2 #18 2C OD3.5*6.9 (EPSPT001802C-014)
 • Read More
  _54_NEMA1-15P - IEC60320 C7_225-00_.png

  NEMA1-15P - IEC60320 C7

  18/2 UL SPT-2 105 ° C DÂY NGUỒN ĐIỆN NEMA 1-15P NỐI ĐẾN IEC-60320-C7
  Dây nguồn phân cực này được thiết kế cho máy tính xách tay, VCR, đầu DVD và các thiết bị khác sử dụng dây phân cực 2 khe.
  Dây nguồn 18 AWG hạng nặng này được đúc hoàn toàn để đảm bảo độ bền.
  Giải pháp lý tưởng để thay thế các dây nguồn bị hỏng, sử dụng quá mức hoặc bị thiếu.