DB

 • Read More
  _1_DB9M - DB9M_1003_.jpg

  DB9M - DB9M

  CÁP MÁY TÍNH  RS-232 của DB9 ĐẦU ĐỰC
  Kết nối máy in, chuột, bàn phím hoặc các thiết bị ngoại vi nối tiếp khác với máy tính hoặc hộp chuyển mạch có đầu nối DB9.Cáp nối tiếp này được che chắn hoàn toàn để giảm nhiễu.
 • Read More
  _5_DB9M - DB9F_1B95_.jpg

  DB9M - DB9F

  CÁP MÁY TÍNH ĐẦU DB9 ĐỰC NỐI  VỚI ĐẦU CÁI RS-232 DB9
  Một giải pháp lý tưởng để kéo dài chiều dài của cáp nối tiếp DB9 hiện có để linh hoạt hơn.
  Tương thích với máy in, chuột, bàn phím, modem hoặc các thiết bị hỗ trợ DB9 khác.
  Cáp nối tiếp này được che chắn hoàn toàn để giảm nhiễu.
 • Read More
  _3_DB9M - DB9F_1006_1054_.jpg

  DB9M - DB9F

  DÂY MÁY TÍNH DB9 ĐỰC ĐẦU CÁI RS-232 DB9
  Một giải pháp lý tưởng để kéo dài chiều dài của cáp nối tiếp DB9 hiện có để linh hoạt hơn.
  Tương thích với máy in, chuột, bàn phím, modem hoặc các thiết bị hỗ trợ DB9 khác.
  Cáp nối tiếp này được che chắn hoàn toàn để giảm nhiễu.
 • Read More
  _8_DB9M - DB9F_1A15_.jpg

  DB9M - DB9F

  CÁP MẠNG DB9 ĐẦU ĐỰC NỐI VÀO ĐẦU CÁP DB9 CÁI 
  Cáp modem rỗng DB9 đực sang DB9 cái này cho phép bạn kết nối hai thiết bị DTE với nhau mà không cần sử dụng thiết bị DCE ở giữa.
  Đó là một cách dễ dàng để truyền dữ liệu từ PC này sang PC khác trực tiếp thông qua cổng nối tiếp DB9.
 • Read More
  _6_DB9M - DB9F_1A41_.jpg

  DB9M - DB9F

  DÂY MÁY TÍNH DB9 ĐỰC VỚI CÁI RS-232 DB9
  Một giải pháp lý tưởng để kéo dài chiều dài của cáp nối tiếp DB9 hiện có để linh hoạt hơn.
  Tương thích với máy in, chuột, bàn phím, modem hoặc các thiết bị hỗ trợ DB9 khác.
 • Read More
  _4_DB9M - DB9F_1C25_.jpg

  DB9M - DB9F

  DÂY MÁY TÍNH DB9 ĐỰC VỚI CÁP CÁI RS-232 DB9
  Một giải pháp lý tưởng để kéo dài chiều dài của cáp nối tiếp DB9 hiện có để linh hoạt hơn.
  Tương thích với máy in, chuột, bàn phím, modem hoặc các thiết bị hỗ trợ DB9 khác.
  Cáp nối tiếp này được che chắn hoàn toàn để giảm nhiễu.
 • Read More
  _11_DB9M - DB25F_1111_.jpg

  DB9M - DB25F

  Quy cách dây : UL2464 #28 5C+AE OD5.0 (EMAL2805C-115UL1061) #26 1C OD1.0 (EH002601C-013)
 • Read More
  _20_DB9F - DB9F_1297_.jpg

  DB9F - DB9F

  DÂY MÁY TÍNH ĐẦU DB9 NỐI RS-232 DB9 CÁI
  Chuyển đổi cáp DB9 M / M hiện có của bạn thành cáp DB9 M / F.
  Tương thích với máy in, chuột, bàn phím, modem hoặc các thiết bị hỗ trợ DB9 khác.
  Cáp nối tiếp này được che chắn hoàn toàn để giảm nhiễu.
 • Read More
  _10_DB9M - DB25F_1139_.jpg

  DB9F - DB25M

  DÂY MÁY TÍNH Null-modem DB9 CÁI  NỐI VÀO DB25 ĐỰC
  Cáp modem rỗng này cho phép bạn kết nối PC hoặc các thiết bị nối tiếp DB9 khác với máy in nối tiếp có đầu nối DB25.
 • Read More
  _29_DB25M - DB25F_2006_.jpg

  DB25M - DB25F

  DÂY MÁY TÍNH DB25 ĐỰC ĐẾN DB25 CÁI
  Cáp không modem DB25 đực sang cái này cho phép bạn kết nối hai thiết bị DTE với nhau mà không cần sử dụng thiết bị DCE ở giữa.
 • Read More
  _26_DB15M - DB15M_1069_.jpg

  DB15M - DB15M

  DÂY MÁY TÍNH DB15 ĐỰC NỐI ĐẾN ĐỰC DB15
  Cáp nối tiếp DB15 này thường được sử dụng cho màn hình đa đồng bộ Mac, cần điều khiển, bộ điều khiển trò chơi điện tử hoặc các thiết bị khác có cổng DB15.
  Cáp nối tiếp này được che chắn hoàn toàn để giảm nhiễu.
 • Read More
  _21_DB9F - DB25M_1049_.jpg

  DB9F - DB25M

  DÂY MÁY TÍNH DB9 ĐẦU CÁI VÀO ĐẦU DB25 ĐỰC
  Cáp modem rỗng này cho phép bạn kết nối PC hoặc các thiết bị nối tiếp DB9 khác với máy in nối tiếp có đầu nối DB25.Cáp Null-modem còn được gọi là cáp chéo.