DVI

 • Read More
  _9_DVI19M - DVI19M_3250_.jpg

  DVI19M - DVI19M

  CÁP VIDEO KỸ THUẬT SỐ DVI-D ĐẦU ĐỰC NỐI VÀO  ĐẦU ĐỰC DVI-D 
  Tương thích với màn hình phẳng, màn hình CRT kỹ thuật số, máy chiếu và TV.
  Hỗ trợ độ phân giải lên đến 1280 x 720.
 • Read More
  _10_DVI23M - DVI23M_3331_.png

  DVI23M - DVI23M

  CÁP VIDEO KÉP  DVI-D ĐỰC VỚI NỐI VỚI CÁPCỦA DVI-D ĐỰC
  Kết nối PC của hoặc các thiết bị liên kết kép DVI-D khác với màn hình liên kết kép DVI-D.
  Tương thích với màn hình phẳng, màn hình CRT kỹ thuật số, máy chiếu và TV.
  Hỗ trợ độ phân giải lên đến 2560 x 1600.
 • Read More
  _12_DVI25M - DVI25M_3284_.png

  DVI25M - DVI25M

  CÁP KẾT NỐI DVI-D ĐỰC VỚI  DVI-D ĐỰC
  Kết nối PC của bạn hoặc các thiết bị liên kết kép DVI-D khác với màn hình liên kết kép DVI-D.
  Tương thích với màn hình phẳng, màn hình CRT kỹ thuật số, máy chiếu và TV.
  Hỗ trợ độ phân giải lên đến 2560 x 1600.
 • Read More
  _15_DVI29M - DVI29M_3637_.png

  DVI29M - DVI29M

  CÁP VIDEO KÉP SỐ CỦA DVI-I ĐỰC NỐI DVI-I ĐỰC
  Một giải pháp lý tưởng để hiển thị video độ nét cao từ máy tính, TV và các thiết bị hỗ trợ DVI khác.
  Tương thích với màn hình phẳng, màn hình CRT kỹ thuật số, máy chiếu và TV.
  Hỗ trợ cả tín hiệu kỹ thuật số và tín hiệu tương tự.
 • Read More
  _11_DVI25M - DVI25F_3481_.jpg

  DVI25M - DVI25F

  CÁP MỞ RỘNG  DVI-D ĐỰC VỚI  DVI-D CÁI
  Mở rộng chiều dài của cáp liên kết kép DVI-D hiện có để linh hoạt hơn.
  Tương thích với màn hình phẳng, màn hình CRT kỹ thuật số, máy chiếu và TV.