SC- SC

 • Read More
  _SC-SC_SM G652D 9_125.png

  (SC-SC)SM G652D 9/125

  CÁP QUANG SC nối  SC ( 1 đầu )
  Cáp quang đơn 1 đầu 9/125 chất lượng cao của chúng tôi với đầu nối SC / SC là sản phẩm hoàn hảo cho kết nối mạng nhanh, mạng tần số cao và các ứng dụng dữ liệu khác.
  Cáp quang đơn 1 đầu là một giải pháp lý tưởng cho mạng tầm xa.
 • Read More
  _5__SC-SC_SM G652D 9_125_8L15_.jpg

  (SC-SC)SM G652D 9_125

  CÁP QUANG ĐƠN MODE SC nối  SC ( 2 ĐẦU )
  Cáp quang đơn mode 1 đầu 9/125 chất lượng cao của chúng tôi với đầu nối SC / SC là sản phẩm hoàn hảo cho kết nối mạng nhanh, mạng tần số cao và các ứng dụng dữ liệu khác.
  Cáp quang đơn mode là một giải pháp lý tưởng cho mạng tầm xa.
  Cáp quang định mức OFNR  là giải pháp lý tưởng để sử dụng cho các trục thẳng đứng chạy giữa các tầng trong tòa nhà.
 • Read More
  _11__SC-SC_MM 62.5_125_8L11_.jpg

  (SC-SC)MM 62.5_125

  CÁP QUANG  HAI ĐẦU OM1  SC NỐI SC
  Cáp quang loại 2 đầu OM1 65.2 / 125 chất lượng cao của chúng tôi với đầu nối SC / SC hoàn hảo cho kết nối mạng nhanh, kênh cáp quang, mạng tần số cao , trung tâm dữ liệu, ATM và các ứng dụng dữ liệu khác.
 • Read More
  _21__SC-SC_MM 10G 50_125_8L18_.jpg

  (SC-SC)MM 10G 50_125

  CÁP QUANG LOẠI 2 đầu OM3 SC NỐI SC 
  Cáp quang loại 2 đầu OM3 chất lượng cao của chúng tôi với đầu nối SC / SC là sản phẩm hoàn hảo cho các ứng dụng thông lượng cao.
  Hỗ trợ 10Gb lên đến 300 mét, 40Gb và 100Gb lên đến 100 mét.
 • Read More
  _22__SC-SC_MM 10G 50_125_8L25_.jpg

  (SC-SC) MM 10G 50_125

  CÁP QUANG LOẠI 2 ĐẦU OM3 SC NỐI SC 10GB 
  Cáp quang OM3 chất lượng cao của chúng tôi với đầu nối SC / SC là sản phẩm hoàn hảo cho các ứng dụng thông lượng cao.
  Hỗ trợ 10Gb lên đến 300 mét, 40Gb và 100Gb lên đến 100 mét.
  Với băng thông (EMB)  phương thức đạt hiệu xuất là 2000 MHz / km ở bước sóng 850nm.