ST-ST

 • Read More
  _ST-ST_SM G652D 9_125.jpg

  (ST-ST)SM G652D 9_125

  CÁP QUANG SỢI ĐƠN ĐẦU ST NỐI ST
  Cáp quang đơn 9/125 chất lượng cao của chúng tôi với đầu nối ST / ST là sản phẩm hoàn hảo cho hết nối mạng nhanh, mạng tần số cao và các ứng dụng dữ liệu khác.
  Cáp quang đơn là một giải pháp lý tưởng cho mạng tầm xa.
 • Read More
  _7__ST-ST_SM G652D 9_125_8L17_.jpg

  (ST-ST)SM G652D 9_125

  CÁP QUANG ĐƠN ST NỐI ST ( 2 đầu )
  Cáp quang đơn 9/125 chất lượng cao của chúng tôi với đầu nối ST / ST là sản phẩm hoàn hảo cho hết nối mạng nhanh, mạng tần số cao và các ứng dụng dữ liệu khác.
  Cáp quang đơn là một giải pháp lý tưởng cho mạng tầm xa.
  Cáp quang định mức OFNR (riser) lý tưởng để sử dụng cho các trục thẳng đứng chạy giữa các tầng trong tòa nhà.
 • Read More
  _13__ST-ST_MM 62.5_125_8L13_.jpg

  (ST-ST)MM 62.5

  CÁP QUANG  ĐA SỢI ( 2 ĐẦU )  OM1 ST NỐI ST
  Cáp quang đa sợi ( 2 đầu ) OM1 65.2 / 125 chất lượng cao của chúng tôi với đầu nối ST / ST hoàn hảo cho kết nối mạng nhanh, kênh cáp quang, mạng tần số cao, trung tâm dữ liệu, ATM và các ứng dụng dữ liệu khác.Cáp quang định mức OFNR (riser) lý tưởng để sử dụng cho các trục thẳng đứng chạy giữa các tầng trong tòa nhà.
 • Read More
  _18__ST-ST_MM OM2 50_125_8L22_.jpg

  (ST-ST)MM OM2 50_125

  CÁP QUANG  LOẠI 2 ĐẦU OM2 ST NỐI ST
  Cáp quang loại 2 đầu OM2 50/125 chất lượng cao của chúng tôi với đầu nối ST / ST hoàn hảo cho kết nối mạng nhanh, kênh cáp quang, mạng tần số cao , trung tâm dữ liệu, ATM và các ứng dụng dữ liệu khác.
  Cáp quang định mức OFNR (riser) lý tưởng để sử dụng cho các trục thẳng đứng chạy giữa các tầng trong tòa nhà.