Wire Harness ( dây nối trong )

 • Read More
  _2_Wire Harness _CKM2001-4P__7170-4_.jpg

  Wire Harness (CKM2001-4P)

  Quy cách dây USB2.0 #28+#24 1P+2C OD4.5 (EUAB2801P2402C-015)
 • Read More
  _3_Wire Harness _CKM2001-5P__7681_.jpg

  Wire Harness (CKM2001-5P)

  Quy cách dây USB2.0 #28+#24 1P+2C OD4.5 (EUAB2801P2402C-015) UL1061 #22 1C OD1.3 ( EH002201C-017)
 • Read More
  _8_Wire Harness _CKM3962-5P__7551_.jpg

  Wire Harness (CKM3962-5P)

  H05VV-F 3G 0.75mm2 GTSA-3 OD6.8 (EPH5V0107503C-004) UL1007 #18 1C OD2.25 (EH001801C-001)
 • Read More
  _6_Wire Harness _CKM2543-4P__7209-3_.jpg

  Wire Harness (CKM2543-4P)

  Quy cách dây dẫn UL2464 #22 4C+qua bột OD5.0 (EM012204C-1557)
 • Read More
  _1_Wire Harness _CKM1251-13P__7791_.jpg

  Wire Harness _CKM1251-13P

  Quy cách dây UL20276 #28 12C+AEB OD4.5 (EMAB2812C-821) UL1061 #28 1C OD0.9 (EH002801C-024)
 • Read More
  _7_Wire Harness _CKM3961-3P__7177-2_.jpg

  Wire Harness (CKM3961-3P)

  Quy cách dây dẫn UL1015 #22 1C OD2.4 (EH002201C-031)
 • Read More
  _10_Wire Harness _CKM66050102-09__7945_.jpg

  Wire Harness (CKM66050102-09)

  Quy cách dây  UL1015 #14 1C OD3.5 (EH001401C-012)
 • Read More
  _9_Wire Harness _CKM5082-4P__7142_.jpg

  Wire Harness (CKM5082-4P)

  Sử dụng cáp mở rộng nguồn này để kéo dài chiều dài của cáp cấp nguồn bên trong của bạn để tiếp cận ổ CD / DVD hoặc các ổ nội bộ khác có đầu nối nguồn 5,25
 • Read More
  _5_Wire Harness _CKM2542-5P__7582-1_.jpg

  Wire Harness (CKM2542-5P)

  Quy cách dây USB2.0 #28+#28 1P+2C OD3.5 (EUAB2801P2802C-146)
 • Read More
  _14_Wire Harness _TU1252HNO-05__7760-1_.jpg

  Wire Harness (TU1252HNO-05)

  Quy cách dây USB2.0 #28+#28 1P+2C OD3.5 ( EUAB2801P2802C-146)
 • Read More
  _11_Wire Harness _JP2411-2P__7125_.jpg

  Wire Harness (JP2411-2P)

  Quy cách dây #24 2C+qua bột OD3.5 (EM012402C-237)
 • Read More
  _13_Wire Harness _TE_ 172167-1__7A19_.jpg

  Wire Harness (TE# 172167-1)

  Quy cách dây UTP CAT.5e #24 4PR OD5.3 (EU002404P-174)