IEC60320 C13

 • Read More
  _3_IEC 60320 C13 - NEMA5-15P_019-00_.png

  IEC 60320 C13 - NEMA5-15P

  18/3 UL SVT 60 ° C DÂY NGUỒN  NEMA 5-15P NỐI IEC-60320-C13
  Thường được sử dụng cho màn hình, máy tính, máy in, máy quét, TV, hệ thống âm thanh và nhiều thiết bị và đồ dùng khác có đầu vào IEC-60320-C13.
 • Read More
  _2_IEC60320 C13 - IEC60320 C13_070-00_.jpg

  IEC60320 C13 - IEC60320 C13

  UL SVT #18 3C OD6.3 (EPSVT011803C-008)
 • Read More
  _4_IEC60320 C13 - NEMA5-15P_029-00_.png

  IEC60320 C13 - NEMA5-15P

  18/3 UL SVT 60 ° C DÂY NGUỒN NEMA 5-15P NỐI ĐẾN IEC-60320-C13
  Thường được sử dụng cho màn hình, máy tính, máy in, máy quét, TV, hệ thống âm thanh và nhiều thiết bị và đồ dùng khác có đầu vào IEC-60320-C13.
 • Read More
  _6_IEC60320 C13 - NEMA5-15P_096-00_.png

  IEC60320 C13 - NEMA5-15P

  UL SVT #18 3C OD6.3 (EPSVT011803C-008)
 • Read More
  _7_IEC60320 C13 - IEC60320 C14_052-16_.png

  IEC60320 C13 - IEC60320 C14

  18/3 UL SVT 105 ° C DÂY NGUỒN IEC-60320-C14 NỐI ĐẾN IEC-60320-C13
  Mở rộng chiều dài của dây nguồn hiện có để linh hoạt hơn.
  Kết nối thiết bị máy tính với PDU hoặc UPS trong trung tâm dữ liệu.
 • Read More
  _11_IEC60320 C13 - IEC60320 C14_055-05_.png

  IEC60320 C13 - IEC60320 C14

  18/3 UL SVT 105 ° C MÀU ĐEN IEC-60320-C14 ĐẾN IEC-60320-C13
  Mở rộng chiều dài của dây nguồn hiện có để linh hoạt hơn.
  Kết nối thiết bị máy tính với PDU hoặc UPS trong trung tâm dữ liệu.
 • Read More
  _10_IEC60320 C13 - IEC60320 C14_061-00_.jpg

  IEC60320 C13 - IEC60320 C14

  Quy cách dây UL SVT #18 3C OD6.3 (EPSVT011803C-106)
 • Read More
  _12_IEC60320 C13 - IEC60320 C14_072-00_.jpg

  IEC60320 C13 - IEC60320 C14

  UL SVT #18 3C OD6.3 (EPSVT011803C-008)
 • Read More
  _15_IEC60320 C13 - DIN49441_077-00_.png

  IEC60320 C13 - DIN49441

  Quy cách dây dẫn H05VV-F 3G 1.0mm2 GTSA-3 OD:7.1 (EPH5V011003C-052)
 • Read More
  _17__IEC60320 C13 - DIN49441_092-00_.png

  IEC60320 C13 - DIN49441

  Quy cách dây H05VV-F 2C 0.75mm2 GTSA-3 OD6.5 (EPH5V0107502C-037)
 • Read More
  _16_IEC60320 C13 - DIN49441_074-00_.png

  IEC60320 C13 - DIN49441

  Quy cách dây H05VV-F 2C 0.75mm2 GTSA-3 OD6.5 (EPH5V0107502C-037)
 • Read More
  _8_IEC60320 C13 - NEMA5-15P_236-00_.png

  IEC60320 C13 - NEMA5-15P

  18/3 UL SVT 60 ° C DÂY NGUỒN NEMA 5-15P NỐI ĐẾN IEC-60320-C13
  Thường được sử dụng cho màn hình, máy tính, máy in, máy quét, TV, hệ thống âm thanh và nhiều thiết bị và đồ dùng khác có đầu vào IEC-60320-C13.
  Giải pháp lý tưởng để thay thế các dây nguồn bị hỏng, sử dụng quá mức hoặc bị thiếu.