loại khác

 • Read More
  _LC-SC_SM G652D 9_125.png

  (LC-SC)SM G652D 9/125

  LC nối SC CÁP QUANG ĐƠN MODE ( 1 đầu )
  Cáp quang đơn  9/125 chất lượng cao của chúng tôi với đầu nối LC / SC là sản phẩm hoàn hảo cho kết nối mạng nhanh, mạng mật độ cao và các ứng dụng dữ liệu khác.
  Cáp quang đơn  là một giải pháp lý tưởng cho mạng tầm xa.
 • Read More
  LC-ST 1 ĐẦU.jpg

  (LC-ST)SM G652D 9_125

  CÁP QUANG ĐƠN MODE LC NỐI  ST ( 1 đầu )
  Cáp quang đơn 9/125 chất lượng cao của chúng tôi với đầu nối LC / ST là sản phẩm hoàn hảo cho kết nối mạng nhanh, mạng tần số cao và các ứng dụng dữ liệu khác.
  Cáp quang đơn là một giải pháp lý tưởng cho mạng tầm xa.
 • Read More
  _SC-ST_SM G652D 9_125.png

  (SC-ST)SM G652D 9_125

  Cáp quang đơn mode 9/125 SC nối ST ( 1 đầu )
  Cáp quang đơn mode 9/125 của chúng tôi với đầu nối SC / ST hoàn hảo cho các ứng dụng mạng nhanh, mạng với mật độ cao và các ứng dụng dữ liệu khác.
  Cáp quang đơn mode sẽ là một giải pháp lý tưởng cho mạng tầm xa.
 • Read More
  _6__SC-ST_SM G652D 9_125_8L16_.jpg

  (SC-ST)SM G652D 9_125

  Cáp quang đơn mode 9/125 SC nối  ST ( 2 đầu )
  Cáp quang đơn mode 9/125 của chúng tôi với đầu nối SC / ST hoàn hảo cho các ứng dụng mạng nhanh, mạng với mật độ cao và các ứng dụng dữ liệu khác.
  Cáp quang đơn mode sẽ là một giải pháp lý tưởng cho mạng tầm xa.
 • Read More
  _4__LC-ST_SM G652D 9_125_8L03_.jpg

  (LC-ST)SM G652D 9_125

  CÁP QUANG  ĐƠN MODE LC NỐI  ST  ( 2 đầu ) 
  Cáp quang đơn mode 2 đầu 9/125 chất lượng cao của chúng tôi với đầu nối LC / ST là sản phẩm hoàn hảo cho kết nối mạng nhanh, mạng tần số cao và các ứng dụng dữ liệu khác.
  Cáp quang đơn là một giải pháp lý tưởng cho mạng tầm xa.
  Cáp quang định mức OFNR (riser) lý tưởng để sử dụng cho các trục thẳng đứng chạy giữa các tầng trong tòa nhà.
 • Read More
  _3__LC-SC_SM G652D 9_125_8L02_.jpg

  (LC-SC)SM G652D 9_125

  CÁP QUANG  ĐƠN MODE LC nối SC ( 2 đầu )
  Cáp quang đơn mode 1 đầu 9/125 chất lượng cao của chúng tôi với đầu nối LC / SC là sản phẩm hoàn hảo cho kết nối mạng nhanh, mạng mật độ cao và các ứng dụng dữ liệu khác.
  Cáp quang đơn mode là một giải pháp lý tưởng cho mạng tầm xa.
 • Read More
  _9__LC-SC_MM 62.5_125_8L04_.jpg

  (LC-SC)MM 62.5/125

  CÁP QUANG (loại 2 đầu ) OM1 LC đến SC
  Cáp quang đa sợi OM1 65.2 / 125 chất lượng cao của chúng tôi với đầu nối LC / SC là sản phẩm hoàn hảo cho kết nối mạng nhanh, kênh cáp quang, mạng tần số cao , trung tâm dữ liệu, ATM và các ứng dụng dữ liệu khác.
 • Read More
  _9__LC-SC_MM 62.5_125_8L04_.jpg

  (LC-SC)MM 62.5/125

  CÁP QUANG LOẠI 2 ĐẦU OM1 LC NỐI SC
  Cáp quang loại 2 đầu OM1 65.2 / 125 chất lượng cao của chúng tôi với đầu nối LC / SC là sản phẩm hoàn hảo cho kết nối mạng nhanh, kênh cáp quang, mạng tần số cao, trung tâm dữ liệu, ATM và các ứng dụng dữ liệu khác.
 • Read More
  _12__ST-SC_MM 62.5_125_8L12_.jpg

  (ST-SC)MM 62.5_125

  CÁP QUANG LOẠI 2 ĐẦU OM1 SC NỐI ST 
  Cáp quang đa sợi ( 2 đầu )  OM1 65.2 / 125 chất lượng cao của chúng tôi với đầu nối SC / ST hoàn hảo cho kết nối mạng nhanh, kênh cáp quang, mạng tần số cao, trung tâm dữ liệu, ATM và các ứng dụng dữ liệu khác.Cáp quang định mức OFNR (riser) lý tưởng để sử dụng cho các trục thẳng đứng chạy giữa các tầng trong tòa nhà.
 • Read More
  _10__LC-ST_MM 62.5_125_8L05_.jpg

  (LC-ST)MM 62.5_125

  CÁP QUANG  LOẠI 2 đầu  OM1 LC NỐI ST
  Cáp quang 2 đầu OM1 65.2 / 125 chất lượng cao của chúng tôi với đầu nối LC / ST hoàn hảo cho kết nối mạng nhanh, kênh cáp quang, dây mạng tần số cao, trung tâm dữ liệu, ATM và các ứng dụng dữ liệu khác.
 • Read More
  _16__LC-SC_MM OM2 50_125_8L06_.jpg

  (LC-SC)MM OM2 50_125

  CÁP QUANG HAI ĐẦU OM2 LC NỐI SC
  Cáp quang loại 2 đầu OM2 50/125 chất lượng cao của chúng tôi với đầu nối LC / SC là sản phẩm hoàn hảo cho kênh cáp quang, mạng tần số cao, trung tâm dữ liệu, ATM và các ứng dụng dữ liệu khác.Cáp quang định mức OFNR (riser) lý tưởng để sử dụng cho các trục thẳng đứng chạy giữa các tầng trong tòa nhà.
 • Read More
  _17__LC-ST_MM OM2 50_125_8L07_.jpg

  (LC-ST)MM OM2 50_125

  CÁP QUANG LOẠI 2 đầu OM2 LC NỐI SC
  Cáp quang loại 2 đầu OM2 50/125 chất lượng cao của chúng tôi với đầu nối LC / SC là sản phẩm hoàn hảo cho kết nối mạng nhanh, kênh cáp quang, mạng tần số cao, trung tâm dữ liệu, ATM và các ứng dụng dữ liệu khác.