Cáp kết nối trong

 • Read More
  dây loa.png

  Dây kết nối trong

  Sử dụng cáp mở rộng nguồn này để kéo dài chiều dài của cáp nguồn bên trong sao cho nó có thể tiếp cận với ổ CD / DVD hoặc các ổ bên trong khác của đầu nối nguồn. Tất cả các nguyên liệu liên quan đều tuân theo chứng nhận RoHS.
 • Read More
  _2_Wire Harness _CKM2001-4P__7170-4_.jpg

  Wire Harness (CKM2001-4P)

  Quy cách dây USB2.0 #28+#24 1P+2C OD4.5 (EUAB2801P2402C-015)
 • Read More
  _3_Wire Harness _CKM2001-5P__7681_.jpg

  Wire Harness (CKM2001-5P)

  Quy cách dây USB2.0 #28+#24 1P+2C OD4.5 (EUAB2801P2402C-015) UL1061 #22 1C OD1.3 ( EH002201C-017)
 • Read More
  _8_Wire Harness _CKM3962-5P__7551_.jpg

  Wire Harness (CKM3962-5P)

  H05VV-F 3G 0.75mm2 GTSA-3 OD6.8 (EPH5V0107503C-004) UL1007 #18 1C OD2.25 (EH001801C-001)
 • Read More
  _6_Wire Harness _CKM2543-4P__7209-3_.jpg

  Wire Harness (CKM2543-4P)

  Quy cách dây dẫn UL2464 #22 4C+qua bột OD5.0 (EM012204C-1557)
 • Read More
  _1_Wire Harness _CKM1251-13P__7791_.jpg

  Wire Harness _CKM1251-13P

  Quy cách dây UL20276 #28 12C+AEB OD4.5 (EMAB2812C-821) UL1061 #28 1C OD0.9 (EH002801C-024)
 • Read More
  _7_Wire Harness _CKM3961-3P__7177-2_.jpg

  Wire Harness (CKM3961-3P)

  Quy cách dây dẫn UL1015 #22 1C OD2.4 (EH002201C-031)
 • Read More
  _10_Wire Harness _CKM66050102-09__7945_.jpg

  Wire Harness (CKM66050102-09)

  Quy cách dây  UL1015 #14 1C OD3.5 (EH001401C-012)
 • Read More
  _9_Wire Harness _CKM5082-4P__7142_.jpg

  Wire Harness (CKM5082-4P)

  Sử dụng cáp mở rộng nguồn này để kéo dài chiều dài của cáp cấp nguồn bên trong của bạn để tiếp cận ổ CD / DVD hoặc các ổ nội bộ khác có đầu nối nguồn 5,25
 • Read More
  _5_Wire Harness _CKM2542-5P__7582-1_.jpg

  Wire Harness (CKM2542-5P)

  Quy cách dây USB2.0 #28+#28 1P+2C OD3.5 (EUAB2801P2802C-146)
 • Read More
  _14_Wire Harness _TU1252HNO-05__7760-1_.jpg

  Wire Harness (TU1252HNO-05)

  Quy cách dây USB2.0 #28+#28 1P+2C OD3.5 ( EUAB2801P2802C-146)
 • Read More
  _11_Wire Harness _JP2411-2P__7125_.jpg

  Wire Harness (JP2411-2P)

  Quy cách dây #24 2C+qua bột OD3.5 (EM012402C-237)