Cáp kết nối trong

Dây kết nối trong

Dây kết nối trong

Sử dụng cáp mở rộng nguồn này để kéo dài chiều dài của cáp nguồn bên trong sao cho nó có thể tiếp cận với ổ CD / DVD hoặc các ổ bên trong khác của đầu nối nguồn. Tất cả các nguyên liệu liên quan đều tuân theo chứng nhận RoHS.
Giới thiệu chi tiết
Sử dụng cáp mở rộng nguồn này để kéo dài chiều dài của cáp nguồn bên trong sao cho nó có thể tiếp cận với ổ CD / DVD hoặc các ổ bên trong khác của đầu nối nguồn. Tất cả các nguyên liệu liên quan đều tuân theo chứng nhận RoHS.