IEC60320 C14

 • Read More
  _7_IEC60320 C13 - IEC60320 C14_052-16_.png

  IEC60320 C13 - IEC60320 C14

  18/3 UL SVT 105 ° C DÂY NGUỒN IEC-60320-C14 NỐI ĐẾN IEC-60320-C13
  Mở rộng chiều dài của dây nguồn hiện có để linh hoạt hơn.
  Kết nối thiết bị máy tính với PDU hoặc UPS trong trung tâm dữ liệu.
 • Read More
  _11_IEC60320 C13 - IEC60320 C14_055-05_.png

  IEC60320 C13 - IEC60320 C14

  18/3 UL SVT 105 ° C MÀU ĐEN IEC-60320-C14 ĐẾN IEC-60320-C13
  Mở rộng chiều dài của dây nguồn hiện có để linh hoạt hơn.
  Kết nối thiết bị máy tính với PDU hoặc UPS trong trung tâm dữ liệu.
 • Read More
  _10_IEC60320 C13 - IEC60320 C14_061-00_.jpg

  IEC60320 C13 - IEC60320 C14

  Quy cách dây  UL SVT #18 3C OD6.3 (EPSVT011803C-106)
 • Read More
  _12_IEC60320 C13 - IEC60320 C14_072-00_.jpg

  IEC60320 C13 - IEC60320 C14

  UL SVT #18 3C OD6.3 (EPSVT011803C-008)
 • Read More
  _38_IEC60320 C14 - NEMA5-15R_059-00_.png

  IEC60320 C14 - NEMA5-15R

  18/3 SVT 60 ° C MÀU ĐEN IEC-60320-C14 ĐẾN NEMA 5-15R
  Lý tưởng để kết nối máy in, màn hình hoặc các thiết bị khác có phích cắm NEMA 5-15P với PDU hoặc UPS có ổ cắm C13.Mở rộng chiều dài của dây nguồn hoặc ổ cắm hiện có để linh hoạt hơn.
  Dây nguồn 18 AWG hạng nặng này được đúc hoàn toàn để đảm bảo độ bền.
 • Read More
  _40_IEC60320 C14 - IEC60320 C19 _222-00_.png

  IEC60320 C14 - IEC60320 C19

  14/3 UL SJT 105 ° C DÂY NGUỒN ĐIỆN IEC-60320-C14 NỐI IEC-60320-C19
  Kết nối ổ cắm C19 với máy tính, máy chủ hoặc các thiết bị khác và cắm đầu nối C14 vào PDU hoặc UPS trong trung tâm dữ liệu.Mở rộng chiều dài của dây nguồn hiện có để linh hoạt hơn.
 • Read More
  _42_IEC60320 C14 - IEC60320 C15_218-00_.png

  IEC60320 C14 - IEC60320 C15

  14/3 UL SJT 105 ° C DÂY NGUỒN ĐIỆN IEC-60320-C15 ĐẾN IEC-60320-C14
  Kết nối phần cứng mạng hoặc thiết bị nhiệt độ cao khác với PDU hoặc UPS có đầu vào loại C14 trong trung tâm dữ liệu.Đầu nối IEC320 C15 có thể phù hợp với cả đầu vào C16 và C14.
 • Read More
  _43_IEC60320 C14 - IEC60320 C5_216-00_.png

  IEC60320 C14 - IEC60320 C5

  Quy cách dây H05VV-F 3G 0.75mm2 GTSA-3 OD6.8 ( EPH5V0107503C-004)