Dây máy tính

Dây máy tính

Dây máy tính

Kết nối máy in, chuột, bàn phím hoặc các thiết bị ngoại vi nối tiếp khác với máy tính hoặc hộp chuyển mạch
Giới thiệu chi tiết
Kết nối máy in, chuột, bàn phím hoặc các thiết bị ngoại vi nối tiếp khác với máy tính hoặc hộp chuyển mạch, có các loại tiêu biểu như : DB、HD、CN、MD、DIN、MOL、HPCN、HDBD...